μεταμόσχευση μαλλιών

Η αλωπεκία είναι ο ιατρικός όρος που περιγράφει την απώλεια μαλλιών, δηλαδή την τριχόπτωση, μια ασθένεια με συχνότερη και αποελεσματικότερη μέθοδο θεραπείας της τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Ο συχνότερος τύπος αλωπεκίας είναι η ανδρογενετική. Η ύπαρξή της αφορά τουλάχιστον το 1/3 των ανδρών, και σημαντικό ποσοστό γυναικών. Είναι μια μόνιμη μορφή τριχόπτωσης, στο τριχωτό της κεφαλής.

Η συμμετρική απώλεια τριχών στις πρόσθιες κροταφικές περιοχές αλλά και στην κορυφή της κεφαλής είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα, και οφείλεται στην κληρονομικότητα και στην επιρροή των ανδρογόνων.

Το ανδρογόνο διϋδροτεστοστερόνη επηρεάζει τα τριχοφυλάκια αλλάζοντας τις κυτταρικές διεργασίες.  Αποτέλεσμα είναι η μείωση της αιμάτωσης του θύλακα η οποία οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση παραγωγής τριχών. Η διάγνωση της ανδρογενούς αλωπεκίας πραγματοποιείται με κλινική εξέταση και τριχοσκόπηση.

Επιπρόσθετοι παράγοντες που επιβαρύνουν την τριχόπτωση είναι το άγχος και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως και η κακή διατροφή.

Μεταμόσχευση μαλλιών: Μέθοδοι αντιμετώπισης της τριχόπτωσης

Η πιο δραστική και αποτελεσματική λύση για την εξάλειψη της αλωπεκίας είναι η μεταμόσχευση μαλλιών.

Στην ουσία μεταφέρονται τρίχες από περιοχές με σταθερή, υγιή τριχοφυΐα στην πάσχουσα περιοχή. Εξειδικευμένος ιατρός, πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος εμφυτεύει τα μοσχεύματα στην περιοχή όπου παρατηρείται έλλειψη τριχών. Οι νέες τρίχες αναπτύσσονται με φυσιολογικούς ρυθμούς για μια φυσική εμφάνιση με μόνιμα αποτελέσματα.

Οι δυο σύγχρονες μέθοδοι που ακολουθούνται είναι η μεταμόσχευση FUT (Follicular Unit Transplantation)και η μεταμόσχευση FUE (Follicular Unit Extraction).

Η βασική διαφορά στις μεθόδους FUT & FUE είναι ο τρόπος που γίνεται η λήψη των τριχοθυλακίων προς εμφύτευση.Η επιλογή της μεθόδου γίνεται με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενή, όπου εξετάζονται παράγοντες όπως η ηλικία, η βαθμίδα αραίωσης, και η ύπαρξη ή όχι προηγούμενης εμφύτευσης. Το καλό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον οργανισμό του πάσχοντα, το μέγεθος του προβλήματος, το είδος της τριχοφυΐας και το είδος τριχόπτωσης. Ο ιατρός αξιολογεί τις παραμέτρους προτού προχωρήσει στη θεραπεία, ενώ εξίσου πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα του αποτελέσματος είναι το πρωτόκολλο εφαρμογής της μεθόδου.

Μεταμόσχευση μαλλιών FUT (Follicular Unit Transplantation)

Η τεχνική FUT αποτελεί την εξέλιξη της τεχνικής strip excision. Τα μοσχεύματα παρασκευάζονται σύμφωνα με τη φυσική τους μορφή ως follicular units και με αυτή τη μορφή τοποθετούνται στη λήπτρια περιοχή. Τατριχοθυλάκιασυλλέγονται με διαχωρισμό του συνεχούς πλήρους ιστού τριχοθυλακίων από το πίσω και πλάγιο μέρος της κεφαλής όπου υπάρχει σταθερή τριχοφυΐα.

Η λήψη των τριχοθυλακίων στην δότρια περιοχή πραγματοποιείται με strip excision  όπου αφαιρείται το μόσχευμα, και στη συνέχεια με τη συνδρομή του δερματοσκόπιου γίνεται περαιτέρω διατομή σε μικρότερα τμήματα. Τα τριχοθυλάκια απομονώνονται και διαχωρίζονται σύμφωνα με την υπάρχουσα φυσική τους εμφάνιση σε μονότριχα, δίτριχα και τρίτριχα και κατόπιν εμφυτεύονται στη λήπτρια περιοχή.

Εφαρμόζοντας την μέθοδο Trichophytic Closure στην περιοχή από όπου αφαιρέθηκε το μόσχευμα, επιτυγχάνεται η έκφυση τριχών μέσα στη γραμμή της ουλής και κατά συνέπεια δεν φαίνεται κανένα σημάδι. Ο τριχοφυτικός τρόπος σύγκλεισης (trichophytic closure) σημαίνει πως η τομή που πραγματοποιείται για την αφαίρεση των θυλάκων καλύπτεται με την αφαίρεση του επιθηλίου 1 χιλιοστού από τα γειτονικά τριχοθυλάκια. Με αυτή την τεχνική επιπρόσθετα προωθείται μικρή αλλαγή της φοράς έκφυσης των γειτονικών τριχοθυλακίων – γίνεται 10 μοίρες πιο κάθετη – άρα η περιοχή καλύπτεται ακόμα καλύτερα.

Με την μέθοδο FUT ελαχιστοποιείται το τραύμα στη λήπτρια περιοχή, η επούλωση και η θρέψη των μοσχευμάτων είναι η βέλτιστη δυνατή, και επιτυγχάνεται φυσικότατη διάταξη, φορά και γωνία έκφυσης.

Είναι η τέλεια μίμηση της φυσικής τριχοφυΐας για την αποκατάσταση του τριχωτού.

Μεταμόσχευση μαλλιών FUΕ (Follicular Unit Extraction)

Αυτή η μέθοδος συλλέγει τα μοσχεύματα in situ με μικροσκοπικά punches με διάμετρο μικρότερη του 1 χιλιοστού, όπου τα τριχοθυλάκια αφαιρούνται ένα προς ένα, δηλαδή αφαιρείται κάθε θύλακας μεμονωμένα.

Κάθε τριχοθυλάκιο λαμβάνεται από διαφορετικά, διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής η οποία πριν την επέμβαση έχει ξυριστεί, κυρίως από το πίσω και πλάγιο μέρος της κεφαλής.

Είναι σαφώς λιγότερο επεμβατική τεχνική, καθώς δημιουργούνται χιλιάδες μικροσκοπικές ουλές στη δότρια περιοχή και η αφαίρεση των τριχοθυλάκων γίνεται με εκρίζωση. Με αυτή την μέθοδο, οι μικροσκοπικές κυλινδρικές τομές στη δότρια περιοχή είναι αδιόρατες.

Ο ουλώδης ιστός υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι εμφανής μακροσκοπικά με γυμνό οφθαλμό. Με τη χρήση ειδικών εργαλείων μικροχειρουργικής, είναι δυνατή η άμεση εξαγωγή των τριχοθυλακίων, και η εμφύτευσή τους στην πάσχουσα περιοχή όπου παρατηρείται η απώλεια τριχών.

Το κάθε υγιές τριχοθυλάκιο τοποθετείται σε συγκεκριμένο βάθος, κλίση και κατεύθυνση, για να υπάρξει μέγιστη φύτρωση και φυσικό αποτέλεσμα. Τα εμφυτευμένα τριχοθυλάκια συνεχίζουν να αναπτύσσονται μετά την εμφύτευση εφ’ όρου ζωής.

Η τεχνική FUE εφαρμόζεται επίσης με επιτυχία:

  • Αποκατάσταση φρυδιών που έχουν αραίωση
  • Κάλυψη ουλών
  • Αποκατάσταση αραιών τριχών στο πρόσωπο λόγω τραυματισμού

Η μέθοδος FUT  απαιτεί από τρεις ως πέντε ώρες σε μία συνεδρία, ενώ η μέθοδος FUE πέντε με οκτώ ώρες αντίστοιχα σε μία συνεδρία, ενώ και για τις δυο τεχνικές απαιτείται τοπική αναισθησία.

Τα αποτελέσματα αρχίζουν να είναι ορατά μετά από δύο με τρεις μήνες, και περίπου σε δέκα μήνες με ένα χρόνο ολοκληρώνεται η αλλαγή και πλέον το τριχωτό της κεφαλής αποκτά την τελική του μορφή.

Μεσοθεραπεία PRP

Μετά την μεταμόσχευση η περιοχή που έχει λάβει τα νέα τριχοθυλάκια, συνίσταται να ενισχυθεί περαιτέρω με έγχυση PRP (Platelet Rich Plasma) προφέροντας ενίσχυση στην ποιότητα αλλά και την ποσότητα των μαλλιών.

Η μεσοθεραπεία με PRP μέσω της διαδικασίας της αναγέννησης τροφοδοτεί την λήπτρια περιοχή με ενεργοποιημένα κύτταρα τα οποία βοηθούν στην αναγέννηση και ενεργοποίηση νέων τριχοθυλακίων, και λειτουργεί συμπληρωματικά της μεταμόσχευσης.

Με την επεξεργασία των αυξητικών παραγόντων των αιμοπεταλίων του αίματος και την έγχυσή τους στο δέρμα της κεφαλής επιτυγχάνεται ταχύτερη ενεργοποίηση των θυλάκων για την παραγωγή τριχών.

Βιβλιογραφία:

  1. Ανδρογενετική Αλωπεκία, Κων/νος Αναστασάκης, εκδόσεις Ζεβελεκάκη
  2. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/men-hair-loss-16/hair-transplants
  3. http://www.americanhairloss.org/surgical_hair_restoration/understanding_hair_transplants.asp
  4. Andrew’s Diseases of the skin-clinical dermatology, εκδόσεις ELSEVIER
  5. Dermatology Bolognia Jorizzo Shaffer, εκδόσεις ELSEVIER