Αφροδισιολογία

Εισαγωγή

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) συνιστούν σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, με πολλά από αυτά να παρουσιάζουν ανοδική τάση. Τα νοσήματα που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις λοιμώξεις από HPV (ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων), δηλαδή τα κονδυλώματα, τη σύφιλη, τον έρπητα των γεννητικών οργάνων, τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τη γονόρροια, τις ουρηθρίτιδες, τις κολπίτιδες, τις λοιμώξεις από τριχομονάδα, τις ηπατίτιδες και βέβαια την ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη HIV.

Συχνά σε αντικατάσταση του όρου Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) προτιμάται ο όρος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις των ατόμων που δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Τα ΣΜΝ αντιμετωπίζονται με θεραπείες, όμως η αντιμετώπισή τους είναι σχετικά πολύπλοκη λόγω του ότι κάποια νοσήματα έχουν ασυμπτωματική μετάδοση, όπως τα κονδυλώματα και ο έρπης των γεννητικών οργάνων.

Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός ΣΜΝ καθιστά εύκολη και τη μετάδοση δεύτερου, όπως της HIV λοίμωξης, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία προερχόμενα από επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας, περισσότερες από το 70% των δηλωθέντων χλαμυδιακών λοιμώξεων, γύρω στο 40% των περιστατικών γονόρροιας και το 17% των συφιλιδικών λοιμώξεων αφορούν νεαρές ηλικίες ατόμων, 15 έως 24 ετών.

Επίσης, μεγάλο ποσοστό ατόμων μολύνονται για πρώτη φορά από τον ιό HPV, τα κονδυλώματα, στην εφηβεία.
Εκτός από τους εφήβους και ενήλικες, τα ΣΜΝ μπορεί να εμφανισθούν τόσο σε βρέφη όσο και σε παιδιά.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για συγγενείς λοιμώξεις. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), πιθανή χλαμυδιακή λοίμωξη της μητέρας, η οποία δεν έχει θεραπευτεί, είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση σοβαρών οφθαλμικών λοιμώξεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε τύφλωση, σε περισσότερα από 4000 νεογέννητα το χρόνο παγκοσμίως.

Η σεξουαλική απελευθέρωση ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες όπως και η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους κινδύνους του μη ασφαλούς σεξ οδηγούν όλο και περισσότερο κόσμο στο ιατρείο του αφροδισιολόγου.

Επίσης, οι συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών συμβάλλουν στο να μεταφέρονται μικρόβια και ιοί. Τα πιο διαδεδομένα ΣΜΝ είναι ο ιός HPV (κονδυλώματα), οι μυκητιάσεις, ο έρπητας στα γεννητικά όργανα, η σύφιλη και η γονόρροια.

Θεραπείες για τα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Ευτυχώς στις μέρες μας η σύγχρονη ιατρική επιστήμη προσφέρει αποτελεσματικές θεραπείες για όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αρκεί η διάγνωση να γίνει εγκαίρως, καθώς αρκετά από αυτά ενοχοποιούνται για κάποιες μορφές καρκίνου.

Πρόληψη

Η πρόληψη είναι σημαντική, αν όμως υπάρξει υποψία για οποιαδήποτε ύπαρξη σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθείτε δερματολόγο αφροδισιολόγο το ταχύτερο δυνατό.

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ, http://www.keelpno.gr

Testimonials