Κονδυλώματα: Μια σιωπηλή επιδημία

onychomycoses-highlight-laser_1

Μόνιμη Αφαίρεση με το κορυφαίο Ultra Pulse Laser

warts-highlight-session_1

Διακριτικά & Άμεσα – Αφαίρεση σε 1 επίσκεψη

warts-highlight-invisible_2

Αφαιρεί ακόμη και τις βλάβες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι

tattoo-removal-highlight-painless

Δεν Πονάει – Δεν Αφήνει Σημάδια

tattoo-removal-highlight-sessions

Άμεση επιστροφή στις Δραστηριότητές σας

warts-highlight-dermatologist

Πραγματοποιείται από Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο

warts-highlight-preventive

Πρόληψη Υποτροπιών & Μέγιστη Μείωση Ιικού Φορτίου

Τα τελευταία χρόνια, τα κονδυλώματα αποτελούν μια «σιωπηλή» επιδημία. Στατιστικές μελέτες υποδεικνύουν πως πάνω από το 80% του πληθυσμού θα έρθει σε επαφή με τον ιό HPV τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.

Η ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στα άτομα που είτε είναι φορείς του ιού είτε νοσούν, καθιστούν απαραίτητη τη σωστή ενημέρωση και πρόληψη του κοινού, ιδιαίτερα από νεαρή ηλικία. Οι αλλαγές στις σεξουαλικές συνήθειες, η απελευθέρωση των νέων αλλά και των μεγαλύτερων σε σεξουαλικά θέματα, έδωσαν ώθηση σε μια μόλυνση που δυστυχώς δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμη καθώς συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Μία ακόμα από τις αιτίες της έξαρσης συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως η χρήση του προφυλακτικού προστατεύει πλήρως από τον ιό.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, έδειξε ότι οι έφηβοι, σε ποσοστό περίπου 40%,ξεκίνησαν τη σεξουαλική δραστηριότητα σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σε ποσοστό γύρω στο 60% των νέων, είχαν σεξουαλική επαφή πριν την ενηλικίωσή τους. Η ελλιπής σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η τάση να μιμηθούν τους ενήλικες οδηγούν σε μη ασφαλείς σεξουαλικές επαφές, οι οποίες με τη σειρά τους μεταδίδουν διάφορα νοσήματα.

Έχει υπολογιστεί πως κάθε χρόνο, 25% των σεξουαλικά ενεργά εφήβων θα μολυνθούν από κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, με κυριότερο τον ιό HPV. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που νοσούν παραμένει ασυμπτωματικό, συμβάλλοντας δραστικά στη διατήρηση της υψηλής συχνότητας των σεξουαλικών νοσημάτων μεταξύ των εφήβων.

Η απελευθέρωση σε σεξουαλικές πρακτικές, η εναλλαγή πολλών ερωτικών συντρόφων και η ευκολία πλέον της σεξουαλικής επαφής στους ενήλικες δυστυχώς έχει οδηγήσει εξίσου σε επικίνδυνη έξαρση της μετάδοσης του ιού.

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση ή διάγνωση των κονδυλωμάτων, εφόσον βέβαια δεν είναι ανιχνεύσιμη με γυμνό οφθαλμό λόγω της παρουσίας των κονδυλωμάτων, οδηγεί σε περαιτέρω εξάπλωση παγκοσμίως.

Βιβλιογραφία:

  1. Andrew’s Diseases of the skin-clinical dermatology, εκδόσεις ELSEVIER
  2. ‘Ατλας Κλινικής Δερματολογίας, Anthony Du Vivier, εκδόσεις Πασχαλίδης-Broken Hill
  3. Κλινική Δερματολογία, Thomas Fitzpatrick, εκδόσεις Πασχαλίδη
  4. Dermatology Bolognia Jorizzo Shaffer, εκδόσεις ELSEVIER